Dabīga ir cilvēka vēlme dzīvot sakoptā un sakārtotā vidē. Viena no sakārtotas vides sastāvdaļām ir kopti, veselīgi koki. Lai tie tādi būtu, kokiem nedrīkst būt lieli, nokaltuši zari, kuri gluži vienkārši var kādam uzkrist uz galvas, kā arī aizlūzuši zari, kuri var izraisīt trupes veidošanos koka stumbrā.

SIA "Rīgas koki" Jums piedāvā sauso, aizlauzto, traucējošo zaru izzāģēšanu un apzāģēšanu, kā arī vainagu veidošanu, darbu veicot tā, lai zāģējumu vietas pēc iespējas ātrāk sadzītu. To mēs panākam ar pareizu zāģējuma vietas un leņķa izvēli, kā arī ar speciālas aizsargkrāsas uzklāšanu zāģējuma vietai.
Visi darbi notiek maksimāli saudzējot koka mizu un stumbru.